Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

De Bongerd en het Lemke

 
 

Het Lemke en woonproject de Bongerd.

De erfgenamen Deckers - Brabants zochten naar herbestemmingmogelijkheden voor hun historische hoeve Het Lemke met de achterliggende weilanden.

Bij het tot stand komen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de dorpskern Elen werd Het Lemke opgenomen als projectzone. Het GRUP verplicht een initiatiefnemer om voor deze zone een totaalvisie onder de vorm van een masterplan neer te leggen, vooraleer men kan overgaan tot het  aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

De eigenaars beslisten dit masterplan in eigen beheer op te maken en vertrouwden deze opdracht toe aan Jaspers Architecten. Zij hadden daarbij een belangrijke doelstelling voor ogen. Met het masterplan wensten ze te komen tot een kwalitatief plan voor de gehele site, dat een gezonde middenweg bewandelt tussen ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde.